Fagportal-forside       Hvilke vaksiner trenger jeg?       Prisliste       Kart og åpningstider      Publikumssider

 

Lariam® versus Malarone®

Hvilken malariamedisin er best?

Ikke sjelden får vi telefoner til Reiseklinikken fra folk som ikke vil ta malariamedisinen Lariam® (meflokin), fordi de har hørt at stoffet har så mange bivirkninger. Det er imidlertid svært sjelden at noen ringer fordi de selv har merket noe. I en britisk studie fant man at 5% av Lariambrukere må slutte med det på grunn av depresjon, angst, søvnløshet, mareritt eller, i verste fall, psykose. Psykose forekommer hos ca 1% av brukerne. Langt de fleste av dem som fikk slike problemer hadde hatt psykiske problemer fra før. Når vi vet at ca 1% av den generelle befolkningen er psykotiske, er det ikke så alarmerende at 1% av Lariambrukere blir det.

Ved Reiseklinikken spør vi alle som skal få Lariam om de noen gang har hatt psykiske problemer. Om de ikke har hatt det, får de en prøvedose (1 tablett) som skal tas i god tid før avreise. Om de ikke merker noe av den første tabletten, merker de sannsynligvis ikke noe senere heller.

Det store problemet med Lariam er at det har en halveringstid i kroppen på i gjennomsnitt tre til fire uker. Det vil si at halvparten av stoffet er igjen etter denne tiden. Om man får en kraftig bivirkning må man regne med at den varer i mange dager. Når det gjelder dem som tåler stoffet er den lange halveringstiden en stor fordel, det er nok med én tablett per uke, start én uke før innreise og fortsett inntil to uker etter utreise fra malriaområdet. I Felleskatalogen står det riktignok fire uker etter at man har reist ut av malariaområdet, men det er lett å regne ut at man vil ha beskyttende mengder av Lariam i kroppen i minst to uker etter at man har sluttet med det, så jeg tror at det mest forsiktige her vil være å avslutte to uker etter at man har forlatt malariaområdet. Tross alt dette ingen helt uskyldig medisin å ta. Kvinner har betydelig høyere bivirkningsfrekvens enn menn. Dersom man får bivirkninger etter annen dose synes jeg det må være mye bedre å fortsette med halv dose enn å slutte helt med medikamentet. I så fall må man fortsette inntil fire uker etter at man er ute av malariaområdet.

Lariam skal ikke gis som forebyggende medisin til gravide, om det ikke er svært stor risiko for malaria, men slike steder skal vanligvis ikke gravide reise.

Produsenten advarer mot å ta Lariam om man skal drive med fjellklaring eller dykking. Det er fordi konsentrasjon og dømmekraft kan svekkes om man får psykiske bivirkninger. Det er ikke holdepunkter for at Lariam gir økt risiko for høydesyke, nitrogenrus eller trykkfallsyke. Man skulle derfor anta at de som ikke får noen bivirkninger av Lariam skulle kunne gjøre disse aktivitetene, men det er vanskelig i et slikt tilfelle å gå imot produsentens anbefalinger. Imidlertid har Diving Medicine Advisory Committee (DMAC 1998) erklært at: om meflokin er det anbefalte medikament i et område og om man har tatt minst tre doser av medikamenet over en periode på to-tre uker uten at bivirkninger, er det svært usannsynlig at de vil opptre, og man kan trygt dykke. De som tidligere har tatt meflokin og ikke har hatt bivirkninger kan dykke med en gang.

Konklusjon:

Foruten å forebygge myggstikk er Lariam det viktigste våpen vi har mot malaria ved langtidsopphold i Afrika syd for Sahara, Indokina, Ny Guinea og noen steder i Amazonas. Vi skal ha respekt for bivirkningene, men frykten for bivirkningene må ikke gjøre at vi unnlater å forebygge malaria.

Malarone® koster 160 kroner for 12 tabletter. Man må ta en tablett per dag fra en dag før til en uke efter reisen. Ut fra virkningsmekanismen burde det imidlertid være tilstrekkelig å ta det bare en dag etter at man er ute av malariaområdet. Prisen er litt høyere enn for Lariam. som koster kr 27 per uke. Når det gjelder Asia er det rapportert så stor andel av Lariamrestistent malaria at man bør bruke Malarone på de få stedene hvor det i det hele tatt er grunn til å ta malariaprofylakse, og det er få steder. Det er ikke lenger noen grense for hvor lenge man kan bruke Malarone. Malarone kan brukes til gravide om det er risiko for malaria. Til barn kan man bruke Malarone Junior®.


Når det gjelder korte opphold i områder med høy risiko for malaria, for eksempel safariturer i Krugerparken, vil Malarone helt klart være å foretrekke.

Søk i dette nettstedet:


Viktig informasjon og forbehold