Fagportal-forside       Hvilke vaksiner trenger jeg?       Prisliste       Kart og åpningstider      Publikumssider

 

Ayahuasca-turisme

Av lege Gunnar Hasle

Vi får stadig flere kunder på Reiseklinikken som skal delta i såkalte Ayahuasca-seremonier under ledelse av shamaner i Peru. Det er ingen norske reisebyråer som tilbyr slike turer, men man kan finne slike tilstelninger på internett. Man kan melde seg på, og kjøpe flybilletter til Peru på vanlig måte.

Vi fraråder på det sterkeste å bruke ayahuasca. Det dreier seg om et avkok av to forskjellige planter: Slyngplanten Banisteriopsis caapi, som inneholder en mono amino oksidase inhibitor (MAO-hemmer) og barken fra trær av slekten Psychiotria som inneholder dimetytryptamin (DMT). DMT står på Narkotikalisten og er blant de stoffene som er underlagt forskriftens strengeste kontrolltiltak, og omfattes av bestemmelsene i forskriften § 5. Tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av disse stoffene, drogene, plantene, soppene og blandingene med slikt innhold er forbudt med mindre det er gjort unntak etter forskriften § 5 annet ledd, se Lovadata, Forskrift om narkotika (narkotikaforskriften). Planteavkokene som brukes under shaman-seansene i Peru er visstnok lovlige i Peru. De som deltar i slike seremonier får sterke erkjennelsesopplevelser, det skal føles "som å møte Gud", og det påvirker livssynet i ettertid. Det synes som om plantemedisinen fører til varige personlighetsforandringer. I andre sammenhenger er bruk av narkotika, herunder hallusinogener, forbundet med kriminalitet og elendighet. Det vi nå ser i denne nye kategorien reisende er aktverdige, åndelig søkende mennesker, som uvitende om farene reiser til Amazonas for å delta i slike ritualer.

Riktignok er religionsfrihet en menneskerett, men det er vanskelig å respektere en religion som er skapt av kjemisk påvirkning av hjernen. På en måte utfordrer dette hele vårt syn på religion: kan det være slik at all religion er et resultat av unormale kjemiske prosesser i hjernen? At hallusinogener gir religiøse opplevelser er vel kjent. Dette ble beskrevet av Aldous Huxley i "Doors of perception", 1954 (1), og oversetteren, Niels Christian Brøgger, kokte videre på de samme forestillingene i sin bok "Rus, ekstase og virkelighet", 1967 (2). Disse bøkene ble kultbøker i norske hippie-/rusmisbrukermiljøer på 1970-tallet. Jeg hadde jevnaldrende på den tiden som med stor entusiasme fortalte om sine opplevelser med hallusinogenene LSD og mescalin. Noen av dem gikk det svært dårlig med siden. Ayahuasca inneholder hallusinogener, og eksperimentering med hallusinogener er risikabelt.

En annen ting er at det ikke er særlig smart å sette seg selv i en hjelpeløs tilstand i et land som Peru, da man kan bli offer for kriminelle handlinger. Akkurat som at det er lite smart når jenter med skyhøy promille blir med menn de ikke kjenner. En amerikask 18 åring ble begravet i hemmelighet på et shaman-senter i Peru, etter å ha inntatt ayahuasca i 2012. En kritisk artikkel i Men's Journal, "The Dark Side of Ayahuasca" nevner blant annet en tysk kvinne som angivelig ble voldtatt og slått av to menn som hadde gitt henne ayahuasca. En fransk kvinne døde av hjerteattakk i 2011 under ayahuasca-rus. Aftonbladet skrev i 2010 om en svensk turist som havnet i koma etter å ha drukket ayahuasca i Peru.

På Internett finner man utallige nettsider som hyller ayahuascas fortreffelighet, også mange filmer. Her er en film på Youtube fra shaman-senteret Blue Morpho. Filmen omtaler Ayahuasca som noe positivt. Vi ser mennesker som brekker seg, og noen som skriker i enorm angst, men dette tolkes som en renselse av sjelen, altså en form for eksorsisme. Jeg er en ikke-religiøs skeptiker, og har ganske gode kunnskaper innen medisinsk biologi, og jeg har erfaring med rusmisbrukere. Jeg synes denne filmen er ekstremt skremmende. Jeg har diskutert med folk som har gjennomlevd slike seremonier, og deres holdning er at de vet noe som jeg ikke kan vite. Man inntar altså et religiøst standpunkt basert på erfaringen man har gjort i rus, og det fortoner seg som en åndelig virkelighet som er virkeligere enn den fysiske virkeligheten. Brøgger snakker om "den egentlige virkelighet" (2).

Det er gjort noe forskning for en mulig medisinsk anvendelse av ayahuasca, både i behandlingen av kronisk alkoholisme og ved alvorlige depresjoner. Det er langt frem til dette eventuelt kan bli evidensbasert medisin. Men én ting er å behandle mennesker med alvorlige sykdommer. Noe helt annet er det at helt friske mennesker inntar hallusinogener i søken etter mening med livet.

Ayahuasaca-dyrkelsen er kanskje det mest ekstreme eksempelet på at folk i det intelletuelle tåkelandskapet som kalles "New age" regner naturlige stoffer som gode for menneskene fordi de kommer fra naturen.

Det har hittil vært svært få advarsler fra offisielle myndigheter mot å delta i disse ritualene. Dette gjelder ikke bare i Norge, men over hele verden.

Se også aktuell sak om dette på Reiseklinikkens Facebook-side:

1. Aldous Huxley: Doors of perception, 1954. Oversatt til norsk av Niels Christian Brøgger: Erkjennelsens porter.
2. Niels Christian Brøgger: Rus, ekstase og virkelighet. Mortensens forlag 1967.
Dette brygget drikkes frivillig av norske turister. Foto: Wikipedia.

Søk i dette nettstedet:


Viktig informasjon og forbehold