Fagportal-forside       Hvilke vaksiner trenger jeg?       Prisliste       Kart og åpningstider      Publikumssider

 

Vaksine mot meningokokkmeningitt/smittsom hjernehinnebetennelse

Alvorlig meningokokksykdom, det vil si meningokokkmeningitt og meningokokksepsis er den farligste sykdom som kan ramme ungdom. For tiden er det bare 5-15 tilfeller per år i Norge, men på 1970-80-tallet var det over tre hundre tilfeller per år, med en dødelighet på ca 10 %, og et betydelig antall tilfeller med større eller mindre senfølger. Epidemiene i Norge har forekommet med ujevne mellomrom, det har vært ca 30-40 år mellom hver topp. Det er naturlig å anta at vi i en ikke fjern fremtid vil se en ny økning.
De viktigste serogruppene er Meningokokk A, B, C, W-135 og Y. Den siste epidemien vi hadde i Norge var hovedsakelig gruppe B, og noe gruppe C. I meningokokkbeltet i Afrika er har det hovedsakelig vært gruppe A.

Se Gunnar Hasles kronikk i Dagens medisin 27. april 2023.

Vaksiner mot meningokokksykdom

Menveo® og Nimenrix®, virker mot meningokokkgruppene ACWY. Menveo er registrert fra 2 år og Nimenrix fra 6 mnd alder. Dersom det er sterk indikasjon kan man gi meningokokkvaksine helt ned til to måneders alder. Varigheten av Menveo er 5 år, og av Nimenrix 10 år. Det er to meningokokk B-vaksiner i Norge, Bexsero som kan gis fra 2 mnd alder, og Trumenba som kan gis fra 10 års alder. Varigheten av meningokokk B-vaksinene er ikke avklart.

I rike land er det særlig aldersgruppen 13-22 år som er utsatt. FHI anbefaler vaksine mot ACWY før russetiden, for da er risikoen ekstra stor (kontakt med mange mennesker, alkohol, nattevåk og kyssing), men i og med at Nimenrix varer i 10 år er det rasjonelt å gi den til alle ungdommer i 12-års alder. Vaksine mot meningokokk B er dyrere, og har usikker lengde på varigheten, men også den er det grunn til å gi ungdommene. Vi vet ikke hvilken meningokokktype som vil dominere i den neste epidemien, det kan like gjerne bli B som en av ACWY.

Det kan ta lang tid før meningokokkvaksiner til 12-åringer kommer inn i det offentlige vaksinasjonsprogrammet. I mellomtiden synes vi det er en god idé å betale for disse vaksinene til egne barn og barnebarn.


Søk i dette nettstedet:


Viktig informasjon og forbehold