Fagportal-forside       Hvilke vaksiner trenger jeg?       Prisliste       Kart og åpningstider      Publikumssider

 

HIV/AIDS og andre kjønnssykdommer. Sexreiser

HIV/AIDS

Mange av dem som blir smittet har ikke planlagt noen sexreise på forhånd!

Risiko for HIV ved reiser, se også: Generelle infeksjonsforebyggende forholdsregler

Det er et tyvetall nordmenn som får HIV ved utenlandsreiser hvert år. Om vi ikke nevner det i forbindelse med reisevaksinering gjør vi en dårlig jobb. Lokale kvinner som har tilfeldig sex med turister, må antas å være prostituerte, selv om de ikke i første omgang fremtrer som det. Prostituerte i fattige land har med stor sannsynlighet HIV. Kondomer beskytter neppe mer enn 80-90%, men er selvfølgelig mye bedre enn ingenting. De fleste ville avstå fra sex med noen som de visste var HIV positive, med eller uten kondom. På ferie vil det ofte være alkohol med i spillet, og synet på risiko endres. Dette er det viktig å ha klart for seg på forhånd: Vær fast bestemt på ikke å ha tilfeldig sex med lokalbefolkningen. For det meste er det menn som faller for fristelsen i Asia, mens i Afrika er norske kvinner like risikoutsatt som menn.

Selv etter tyve år med HIV knytter det seg usikkerhet til hvor smittsomt HIV er. Man har helt fra starten av visst at smittsomheten varierer fra person til person, og i de senere årene har vi kunnet måle antall viruskopier per milliliter blod i hver enkelt pasient. Vi ser at antallet kan variere fra ikke målbart (mindre enn 400 virus per milliliter) til mer enn 1 000 000 virus per milliter. En person med et høyt antall virus vil sannsynligvis være svært smittsom, særlig om hun eller han har en sårdannende kjønnssykdom (se nedenfor). Det store flertallet av hivpositive er sannsynligvis lite smittsomme, derfor ser vi ofte ektepar hvor bare den ene er smittet. Noen har feiltolket dette som at viruset er lite smittsomt. Poenget er at hvis man har mange partnere vil det mangedoble risikoen for å komme ut for en svært smittsom hivsmittebærer.
Hasle G. Hvilke råd skal vi gi for å forebygge HIV-smitte hos reisende? Tidsskr Nor Lægeforen 1994;114:1718-9..

Andre seksuelt overførbare sykdommer (kjønnsykdommer)

Hepatitt B og C, Gonore, Chlamydia, Herpes simplex II, syfilis, ulcus molle, lymfogranuloma venerum og kjønnsvorter er i seg selv vanligvis ikke dødelige, og de fleste kan kureres. De er mye hyppigere blant sexarbeidere i fattige land enn i en vanlig norsk befolkning. De sårdannende kjønnssykdommene (herpes simplex, syfilis, ulcus molle) vil dessuten gjøre at HIV overføres mye lettere.

Kondomer

Personlig har jeg vært skeptisk til norske og utenlandske helsemyndigheters nesten ensidige fokus på kondomer som virkemiddel mot AIDS-epidemien. I Norge har kampanjene hatt en svært beskjeden effekt på folks faktiske bruk av kondomer, og dette stemmer med erfaringene fra andre land. Det er hevet over tvil at kondomer reduserer risikoen for å overføre HIV og andre kjønnssykdommer ved hvert enkelt samleie, men det er hittil ingen land som har kunnet dokumentere at de har greid å stanse HIV-epidemien med informasjonskampanjer om kondomer. Tvert imot, det eneste afrikanske landet som har greid å redusere nysmitten av AIDS i den yngre delen av befolkningen er Uganda, som har satset på kampanjer for å få folk til å holde seg til én partner.

I Thailand har myndighetene gått ut med trusel om stengning av bordeller hvor det ikke benyttes kondom i 100% av kontaktene. Det har vært en nedgang i nye HIV-tilfeller relatert til prostitusjon, men fortsatt er en betydelig andel av de prostituerte HIV-positive.

Mitt klare råd er å være varsom med alkohol, så er risikoen for å havne i seng med prostituerte mye mindre. Om man skal ha sex med lokale damer (eller herrer), må man for all del bruke kondom.

Blodsmitte

HIV, hepatitt B og hepatitt C kan som kjent også overføres med blodoverføringer og deling av sprøyter. Utenom yrkeseksponering for helsepersonell kan tannbehandling, barbering med barberkniv hos barberer, tatovering og piercing, blodeksponering i forbindelse med at man yter førstehjelp, og blodtransfusjon i forbindelse med ulykker være mulige situasjoner hvor man kan bli smittet. Det er beskrevet epidemier av hepatitt B blant orienteringsløpere, metalldreiere og glasskjærere i Europa, og det viser hvor utrolig små mengder blod som skal til for å bli smittet. Det er også sett overførsel av hepatitt B mellom barn i barnehaver. Ved langtidsopphold i land med høy forekomst av hepatitt B, for eksempel Vietnam, bør man vurdere å ta vaksine mot hepatitt B, selv om man ikke har noe risikoyrke. I alle fall bør små barn få denne vaksinen. De fleste risikosituasjonene for blodsmitte kan man imidlertid med fordel velge bort, for eksempel tatovering og piercing.

Det påhviler hivpositive et stort ansvar for å ikke spre sykdommen videre. Dessverre er det en del hivpositive som ikke bryr seg om dette ved utenlandsreiser. Dette er en forbrytelse mot menneskeheten.


Søk i dette nettstedet:


Viktig informasjon og forbehold