Publikumssider       Hvilke vaksiner trenger jeg?       Prisliste       Kart og åpningstider      Fagportal-forside

 

Vaksiner mot flåttbårne sykdommer i Norge

Av lege Gunnar Hasle


Den vanlige nordeuropeiske skogflåtten Ixodes ricinus, fra venstre: larve, nymfe, voksen hann og voksen hunn før og etter matinntak.
Foto: Gunnar Hasle
Det er to flåttbårne sykdommer på mennesker som er aktuelle i Norge: Borreliose og skogflåttencefalitt (TBE). Disse to sykdommene er vidt forskjellige.

Borreliose har vi hatt er i mange år. Sykdommen starter med et rødt utslett (Erythema chronicum migrans, ECM), som sprer seg ut fra stedet hvor flåtten har festet seg. Om dette utslettet opptrer skal det behandles (se Norsk legemiddelhåndbok). Om det ikke behandles kan det oppstå senfølger i form av neurologisk symptomer, kronisk slapphet, leddplager og/eller kroniske hudforandringer. Om diagnosen stilles sent kan det bli varige skader. Borreliavaksinen, som nå er avregistrert, hjalp mot den Borrelia-arten som er vanlig i USA, men ikke mot dem som er vanlige i Norge.

Den andre sykdommen, TBE (tick-borne encephalitis), har nylig kommet til Norge, men er vel kjent fra Sentraleuropa. Sykdommen gir en akutt hjernebetennelse, som har en dødelighet på ca en prosent, og ca 20% får varige neurologiske skader. Det er totalt i Norge meldt 115 tilfeller av skogflåttencefalitt i perioden 1994 – 2015. Mange av dem med tilknytning til Tromøya ved Arendal.

Mot denne sykdommen har vi en effektiv vaksine. Vi får stadig spørsmål om det anbefales vaksine mot denne sykdommen. Folkehelseinstituttet skriver: "I Norge bør det vurderes å gi TBE-vaksine til barn og voksne som ferdes mye i skog og mark og som erfaringsmessig ofte blir bitt av flått i områder med kjent TBE-risiko. Risikoen for smitte er nå høyest i kystområder i Agderfylkene, Telemark,Vestfold, Buskerud og tilgrensende geografiske områder. Det er også funnet TBE-virus i flått i enkelte områder langs hele kysten nord til Helgeland. Selv om smitte til mennesker hittil har skjedd bare i sørlige kyststrøk, kan det være risiko for smitteoverføring der det finnes TBE-infiserte flått."


Dette kartet er laget av TBE-vaksine-produsenten Baxter. I utbredelseområdet skilles det her ikke mellom grader av risiko.

 

 

Hvem skal ha TBE-vaksine?


Figur: TBE-tilfeller meldt MSIS 1994-2014 med antatt smittested i Norge (kilde: www.FHI.no)
Orienteringsløpere som skal konkurrere i Baltikum eller Sentral-Europa. De som skal på teltturer eller speiderturer i disse områdene. Folk som har hytte i eller skal flytte til høyendemiske områder

Om man for eksempel har hytte på Tromøya, eller har fritidsvaner som gjør at man er utsatt for flåttbitt, og ferdes i områder hvor det forekommer TBE, bør man ta TBE-vaksinen.

Det koster ca 1900 kr å få tre doser med TBE-vaksine, og dette betales ikke av det offentlige. Om man vil ta vaksinen må man ta to doser, med en til tre måneders mellomrom. Det gir noe beskyttelse i ett år. Etter fem til tolv måneder settes en tredje dose, og da er man 100% beskyttet i tre år. Det beste er å sette to doser om høsten, og tredje dose ved sesongstart neste vår. Uansett bør man bruke Myggmelk. Huden bør inspiseres hver dag, med tanke på flått. Bråtebrann rundt huset om våren reduserer den lokale flåttmengden.

Sist oppdatert 3. mai 2016.

 


Søk i dette nettstedet:


Viktig informasjon og forbehold