Publikumssider       Hvilke vaksiner trenger jeg?       Prisliste       Kart og åpningstider      Fagportal-forside

 

Nye og gamle reisemedisinske temaer

Denne siden er basert på nyheter fra anerkjente nasjonale og internasjonale kilder, som Promedmail og Centres for Disease Control.

2. juni 2011. Tyrannobdella rex, en nyoppdaget blodsugende igle.


Tannrekken som har gitt den navnet T. rex.
Foto: Wikipedia.
Blodigler er kjent for å suge blod fra huden, men det finnes en gruppe igler som suger blod fra slimhinner i luftveier, øyne, urinrør, skjede og endetarm. I motsetning til vanlige blodigler, som tar et raskt måltid, og slipper taket, sitter disse iglene fast i mange uker. Om man blir angrepet i nesehulen vil det gi kraftig hodepine. Slike igler har vært kjent fra Afrika og Asia, men nå er det også oppdaget en sydamerikansk art, som er fylogenetisk beslektet med de artene i Afrika og Asia som livnærer seg på samme måte. I motsetning til andre igler har denne nye arten tydelige tenner, og den har derfor fått navnet "T. rex".

1800-tallets naturhistorikere anså parasitter for å være både ekle og uinteressante, men moderne biologer innser hvor viktige parasittene er i hele økosystemet, og hvor mye man gikk glipp av før man forsto dette. For videre lesning om parasitters geniale tilpasninger anbefales Carl Zimmers glitrende bok "Parasite Rex".

Det er for så vidt alltid spennende når det oppdages nye arter, men jeg tror hverken WWF eller noen andre vil strekke seg langt for verne den nye T. rex!

Hvis du liker å pirre din fantasi ved å lese om skremmende ting anbefales et besøk på vårt reisemedisinske skrekkabinett. Advarsel: det er noen sterke bilder!
26. mai 2011. Fire tilfeller av meningokokksykdom serogruppe Y i Bærum.Det meldes om utbrudd av meningokokk Y blant russ, og 26. mai også et tilfelle hos en
søster av en russ. Det finnes en meget god vaksine mot meningokokk ACWY, Menveo®, men det er få mennesker i Norge som hittil har fått denne vaksinen.

Meningokokk Y har hittil vært sjelden, men vi har sett en økning de siste tre-fire årene.

Meningokokksykdom har i løpet av det siste århundret gått i bølger med 30-40 års mellomrom. Det kan hende at en ny bølge nå står for døren. En vaksinering av neste års russekull burde overveies.Se hele foredraget til Gunnar Hasle på Folkehelseinstituttets vaksinedager, 17. september 2010.13.april 2011. Økning i antall tilfeller av Bilharzia i Uganda

Så mye som 65 % av befolkningen som bor ved ferskvann i Jinja ved Lake Victoria i Uganda har Bilharzia (Schistosoma) melder Promed. Bilharzia er en invollsorm som finnes i ferskvann i tropene, og man blir smittet ved at larvene kryper inn i huden når en bader.Les mer på Wikipedia. Selv om det er lokalbefolkningen som er mest utsatt, anbefales det ikke å bade eller vasse i ferskvann i tropene.07.april 2011. Utvidelse av område med risiko for skogflåttencefalitt

Folkehelseinstituttet utvider området i vestfold med risiko for skogflåttencefalitt til å omfatte deler av Sandefjord kommune etter at ett tilfelle ble påvist der i 2010. Folk som ferdes mye i skog og mark og som erfaringsmessig blir bitt av flått i Agderfylkene, deler av Telemark og Vestfold bør vurdere vaksinasjon. Se kartet på FHI.Gunnar Hasle forsvarte sin doktorgradsavhandling 01. april 2011.


Disputasen foregikk i Universitetets gamle festsal.
Foto: Ruben A. Pettersen

"Fugleflåttens konge" hylles av Liedertafelet. Foto: Ruben A. Pettersen
SAMMENDRAG:
HAR SKOGFLÅTT­ENCEFALITT­VIRUSET KOMMET TIL NORGE MED FUGLER?
Dette er en studie av fuglers evne til å spre flått og flåttbårne mikrober over lange distanser. Fire fuglestasjoner var med: Lista, Jomfruland, Store Færder og Akerøya. Under vårtrekket fra 2003 til 2005 ble 9768 spurvefugler undersøkt for flått. Av disse hadde 713 fugler til sammen 517 larver og 1440 nymfer av flått. Det var mest flått hos fuglearter som finner mat på bakken, særlig troster. Foruten den vanlige skogflåtten, Ixodes ricinus, fant vi syv nymfer av Hyalomma rufipes, som har nordgrense litt nord for Middelhavet, og en larve av en Dermacentor-art, som må være en ny art for Norge. Antall av flått per fugl varierte med lokalitet, år og måned. I en tidligere studie (1965-70) ble det funnet flått på 4.2 % av fuglene på Store Færder og Akeröya, mens i denne studien var det økt til 6.9 % på de samme lokalitetene (P<0.001). Det ble funnet Borrelia, som kan gi alvorlig sykdom hos mennesker, på 70 av 513 nymfer og på 14 av 172 larver. Det var 4 Borrelia-arter, hvorav én (Borrelia turdi) var ny for Europa. Flått fra troster hadde mer Borrelia enn flått fra andre fuglearter, noe som kan forklares av at flåttene smitter hverandre ved å spise sammen og at mange av trostene er smittet med Borrelia.

Blod fra 306 friske, utmarksbeitende kuer fra 24 gårder langs kysten ble testet for antistoff mot den flåttbårne parasitten Babesia divergens, som gir blodpiss hos storfe. Det var store forskjeller: ca 50 % positive vest i Vest Agder og øst i Aust Agder og i Telemark, men bare ca 5 % i området mellom. Det to-toppede mønster i utbredelsen har muligens med fugletrekk-korridorer å gjøre. Påbud om utmarksbeite kan føre til økt forekomst av blodpiss.

Ved hjelp av genetiske markører fant vi at flåttkull hadde mer enn én far. En slik formeringsstrategi kan bidra til å opprettholde genetisk variasjon ved kolonisering av nye områder.

Studien viser at fugler er fullt i stand til å innføre nye flåttarter og flåttbårne sykdommer.

Disputasen foregikk i Universitetet Gamle festsal. Førsteopponenten, professor Björn Olsen fra universitetet i Uppsala avsluttet med å si at dette er forskning i verdensklasse!

Les
Gunnar Hasles prøveforelsning til PhD: "Endringer i epidemilogien for flått-bårne sykdommer som følge av global oppvarming"

01. april 2011. HIV i Norge: 12 smittet i Thailand i 2011

Folkehelseinstituttet oppsummerer HIV-Situasjonen i Norge pr. 31. des 2010. I fjor ble 258 nordmenn diagnostisert med HIV. 100 av disse er innvandrere som er smittet før de kommer til Norge, de fleste fra Afrika ( 75 %). Fra Asia er det hovedsaklig kvinner fra Thailand ( 12 i 2010) med norsk ektemann. 85 er menn som har sex med menn, disse smittes hovedsaklig i Oslo.57 er smittet heteroseksuelt, og av disse ble hele 12 menn smittet i Thailand.

18. mars 2011. Utbrudd av polio i Tadjikistan


Senfølger av polio. Foto: WHO
Det ble rapportert 712 tilfeller av polio i Tadjikistan i 2010, melder CDC. Landet ble erklært poliofritt i 2002, utbruddet stammer fra India. Flere av nabolandene melder også om poliotilfeller, og man frykter ytterligere spredning.

Poliovirus kan overleve lenge i vann og i land med dårlig vannhygiene kan polio lett spres. Så lenge det finnes polio i verden bør alle ha gyldige vaksiner mot polio. Vaksinen er billig og ufarlig. Ett tilfelle av polio i Norge ville koste mer enn hele vårt vaksinasjonsprogram mot polio, for ikke å snakke om de menneskelige lidelsene.

11. mars 2011. Leishmania i Sør-Sudan

Det meldes om økende antall av Visceral Leischmania i Sør-Sudan. Sykdommen skyldes en parasitt som overføres av sandfluer. Den kalles ofte Kala-Azar, og har svært høy dødelighet uten behandling. Symptomene er anemi, kvalme og forstørret lever eller milt, og assosieres med undernæring og HIV. Les mer.

11. mars 2011. Meslingeutbrudd i Oslo

Det er til nå påvist 14 tilfeller av meslinger i Oslo, melder Folkehelseinstituttet. Det er hovedsaklig uvaksinerte barn som nå er syke. Meslinger er svært smittsomt. Vaksine mot meslinger tilbys alle barn i barnevaksinasjonsprogrammet.

10. mars 2011. Lassafeber i Sverige

En svensk 30-årig kvinne som arbeider for Leger uten grenser i Vest-Afrika har fått diagnostisert Lassafeber. Dette er en sykdom som kan overføres via direkte kontakt mellom mennesker, også luftbåren. Det at det finnes slike sykdommer er en utfordring for enhver klinikk som tar imot infeksjonsparienter. I likhet med Ebolavirus kan Lassafeber gi blødningsfeber. Det er ca 5000 mennesker i verden som dør hvert år av Lassafeber.

10. mars 2011. Neglisjerte tropesykdommer

WHO har laget en handlingsplan for "Neglected tropical diseases":
Dengue-feber
Rabies
Trachom
Burulisår
Endemisk treponematoses (inkludert yaws)
Lepra
Chagas sykdom (Amerikansk trypanosomiasis)
Afrikansk trypanosomiasis (sovesyke)
Leishmaniasis
Cysticercosis
Dracunculiasis (guinea-orm)
Echinococcosis
Matbårne trematodeinfeksjoner
Lymphatisk filariasis (elefantsyke)
Onchocerciasis (elveblindhet)
Schistosomiasis (bilharziasis)
Jordbårne helminter (tarmparasitter)
Dette er sykdommer som rammer fattige i fattige land. Det har vist seg svært vanskelig å lage vaksiner mot disse sykdommene, og vanskelig å finansiere forskning. Se kortversjonen av rapporten.

Trikinlarve, kilde: Wikipedia

9. mars 2011. Dødsfall av trikiner i Spania

Promed melder at en mann døde etter å ha spist hjemmelaget villsvinpølse.
Hele selskapet på 6 ble akutt syke.
Trikiner er en sykdom forårsaket av mark som går i dvale i musklene hos pattedyr.
Symptomene på akutt trikinose er feber, muskelsmerter og ødemer rundt øynene.
Ved farvning av blodutstryk finner man et høyt antall eosinofile celler.

9. mars 2011. Rabies i Indonesia

Siden det brøt ut rabies på Bali i 2008 er nå 124 mennesker døde, ifølge Promed . Rabies, eller hundegalskap, er et virus som smitter ved bitt, hovedsaklig fra hunder, men det er risiko også ved ape- eller kattebitt.I 2010 ble det rapportert 57 800 hundebitt på Bali. Det er også rapportert tilfeller på andre øyer i Indonesia. Rabies er en 100% dødelig sykdom uten behandling, og behandlingen består i å vaksineres så raskt som mulig etter eksponeringen. Det er mye løshunder på Bali og myndighetenes forsøk på massevaksinering og avliving har foreløpig ikke klart å få bukt med spredningen.

9. mars 2011. Meningokokk A i Tchad

Det er hittil i år rapportert 923 tilfeller av meningokokk A hvorav 57 døde i det sørlig Tchad. Det er årlige epidemier av hjernehinnebetennelse i meningokokkbeltet i Afrika, se WHO. Les mer om meningokokksykdom og meningokokkvaksine.

Søk i dette nettstedet:


Viktig informasjon og forbehold