Publikumssider       Hvilke vaksiner trenger jeg?       Prisliste       Kart og åpningstider      Fagportal-forside

 

Reiseklinikkens naturvernfond

Reiseklinikken har tatt initiativet til et innsamlingsfond for å skaffe penger til naturvernarbeid i tropiske land. Det dreier seg om prosjekter som arbeider for å bevare kulturelt og biologisk mangfold i samarbeid med lokalbefolkningen. Alle som vaksineres ved Reiseklinikken blir spurt om de vil betale Kr 100.- (eller et annet beløp) til fondet. Dersom noen ringer og får et gratis råd av oss, forventer vi at dere sender en hundrelapp til enten WWF eller Regnskogsfondet.

Kommer pengene frem?

Ja, og vel så det: Pengene sendes uten administrasjonskostnader til WWF og Regnskogsfondet, like mye til hver av organisasjonene. På grunn av støtte fra Norad vil beløpet som til slutt tilfaller prosjektene bli mangedoblet. Og hvor mye klarer vi å samle inn? Se vår poster fra reisemedisinkonferansen i Helsinki 21-24. mai 2008

Vær med på å bidra til å bevare de stedene dere skal besøke! Se brosjyren.

Se også CITES.


Kjærestepar fra Olifantskop, en privat viltfarm helt nord i Sør-Afrika. Landskapstypen de lever i kalles "Bushveld". Det finnes knapt vann i området, men disse skumredefroskene (Chiromantis xerampelina) har tilpasset seg. Kamuflasjen er for anledningen hvit. Foto: Gunnar Hasle

Søk i dette nettstedet:


Viktig informasjon og forbehold