Publikumssider       Hvilke vaksiner trenger jeg?       Prisliste       Kart og åpningstider      Fagportal-forside

 

Reisemedisin, reisevaksiner og malariamedisin: De vanligste spørsmålene

Dersom dere trenger reisevaksiner og vil ha time hos oss er dere hjertelig velkomne til å ringe for timebestilling, tlf. 22 99 15 80.
Vi har ikke timebestilling på Internett.

Hvor lenge før avreise må vi komme?

Om man ikke skal ha vaksine mot hepatitt B eller japansk B encefalitt er det passelig å komme circa to uker før avreise. Da har man tid til å ta Dukoral om man skulle ønske det, gulfebervaksinen er gyldig etter ti dager, og eventuell ømhet i skulderen etter DTP-vaksinen har gått over før avreise. Det er imidlertid ikke bortkastet å sette for eksempel hepatitt A-vaksine selv dagen før avreise, for inkubasjonstiden er så lang at vaksinen rekker å virke før man kan bli syk.

Når det gjelder japansk B encefalitt og hepatitt B trengs det to doser før man drar, og da er det best å starte senest fem uker før avreise. Det er uansett ikke galt å komme fem uker før.

Er det farlig å få vaksiner?

Det er en alminnelig oppfatning at det er en stor belastning for kroppen å få vaksiner. Faktisk får man ikke i seg mer fremmede stoffer ved selv det mest omfattende vaksineprogram enn ved et hvilket som helst måltid mat. Om det gjøres på Reiseklinikken er vaksinering nesten smertefritt, vi har utviklet en egen teknikk for det. Folk blir nesten litt skuffet over at det ikke gjør vondt! I circa ett av 100 000 tilfeller vil en vaksinedose gi alvorlige allergiske reaksjoner som fører til sykehusinnleggelse (erfaring fra det gamle Oslo Helseråd). Dette har vi beredskap for, og her i Oslo er det ambulanse som er bemannet med anestesilege bare noen minutter unna.

Gulfebervaksinen, som vi ofte må gi for at man ikke skal risikere å nektes innreise, kan i sjeldne tilfeller gi livstruende infeksjon, se utregninger på siden om reisevaksiner.

Risikoen ved vaksinering er forsvinnende liten i forhold til risikoen ved en reise.

Er det farlig å få vaksiner når man har feber?

Det er neppe farlig, men man har som hovedregel at man skal være frisk når man vaksineres, blant annet for å kunne sortere ut hva som eventuelt er bivirkninger av vaksinen. Om man får antibiotika og er kommet så langt i bedringen at det ikke lenger er feber, er det ingen grunn til ikke å ta vaksinene. Antibiotika ødelegger ikke effekten av de vaksinene som brukes på Reiseklinikken.

Kan gravide vaksineres?

Gravide skal ikke ha levende vaksiner, det vil si mot gulfeber, BCG, MMR (meslinger, kusma, røde hunder), vannkoppevaksine, levende poliovaksine (brukes ikke i Norge) og levende tyfoidvaksine (Vivotif, brukes ikke ved Reiseklinikken). Av disse er det bare gulfeber som er noe problem i reisesammenheng, og gravide som absolutt må reise til et gulfeberområde kan få med seg en fritakelsesattest. De andre reisevaksinene : Hepatitt A og B, tyfoid (Typhim Vi eller Typherix, som er drepte), rabies, meningokokk og skogflåttencefalitt kan uten betenkeligheter gis til gravide. Produsentene angir at de ikke kan det, men det er noe de har påført i preparatbeskrivelsen for ikke å risikere å bli saksøkt ved eventuelle fosterskader. Det forekommer jo av og til, uten at det er grunn til å anta at det har noe med vaksinene å gjøre. Men det store spørsmålet når det gjelder gravide og reiser, er om de i det hele tatt bør reise, se
gravide på reise. Der disse vaksinene er indisert er de også indisert for gravide.

Når det gjelder oppdateringen av de vanlige barnevaksinene, difteri, stivkrampe, kikhoste og polio, er dette en vaksine alle gravide burde ta, minst en måned før fødselen, for å forebygge kikhoste hos barnet. Immuniteten mot kikhoste taper seg fort, og varer maksimum fem år etter siste dose.

Er det dyrt å vaksineres på Reiseklinikken?

Leger har ikke lov til å videreselge vaksiner med fortjeneste. Prisene på vaksinene er oppført i vår
prisliste, og dette er hva vaksinene koster fra distributøren, som er Nasjonalt folkehelseinstitutt. I tillegg beregner vi et grunnhonorar på kr 390.- per voksen person pluss kr 190.- for hver vaksine som settes. For grupper på tre eller flere koster det kr 330.- per person. Den totale prisen for den vanligste kombinasjonen, DTP, polio og hepatitt A, blir Kr. 1265.- (se også Prislisten). Dette er ca kr 150.- over en break even-kalkyle (beregnet overskudd delt på antall pasienter per år), og i forhold til at reisen koster fra kr 5000.- til kr 30000.- per person kan man vel ikke si at dette er dyrt. Dessuten gjelder vaksinene for mange år fremover (for hepatitt A: livet ut, etter andre dose). Det er ubetydelig dyrere enn på et kommunalt vaksinasjonskontor. Det man i tillegg får, er tilgang til en av Norges fremste eksperter på reisemedisin og mulighet til å ringe eller sende e-post for å få råd under reisen. Om man kommer syk hjem, kan man få rask hjelp ved tropemedisinske problemer.

På Reiseklinikken kan man betale med kort eller kontant, man kan ikke få med giro (unntatt firmakunder med avtale).

Kan jeg ta vaksinene hos min fastlege?

Svaret er ja, om det er en fastlege som driver med reisemedisin, i motsatt fall: Helst ikke. Alle leger som driver med reisemedisin bør stå på
listen over autoriserte gulfebervaksinatører. Fastleger som ikke har spesiell interesse for reisemedsin gjør ofte feil: Unødvendig eller utilstrekkelig malariamedisin, unødvendige vaksiner og feil utfylling av vaksinasjonskort. Ofte må man komme til fastlegen to ganger, første gang for å få resept på vaksinene, andre gang for å få satt dem. Om man for eksempel får resept på DT-vaksine er minstepakningen fem doser, de fire man ikke bruker må kastes. Noen kommer til apoteket med resept på vaksiner det kreves registreringsfritak eller spesiell autorisasjon for, og må gå tomhendte hjem. Vi har også opplevd at fastlegen gir ren stivkrampevaksine for liksom å kunne ta betalt fra pasienten før han eller hun sender pasienten videre til oss. Den rene difterivaksinen er dyrere enn den kombinerte difteri-stivkrampevaksinen, så resultatet blir at vi må ta en høyere pris enn om de ikke hadde fått noe av legen sin i det hele tatt.

Dersom man går til en lege som ikke driver med reisemedisin til daglig, noe som gjelder de fleste fastleger, er det overhengende fare for å få vaksiner og råd som ikke er i tråd med god reisemedisinsk praksis, og svært ofte får man unødvendige vaksiner, slik at det blir unødig dyrt. Spesielt er det noen som tolker folkehelseinstituttets anbefalinger slik at alle som skal ut og reise bør ha vaksine mot hepatitt B.

Noen ringer oss før de skal til sin egen lege for å få reisevaksiner. Dette liker vi dårlig, for det første fordi vi lever av å besørge disse konsultasjonene selv, for de andre fordi fastlegen neppe vil like at pasientene kommer og forteller hva han eller hun (som jo er ansvarlig for behandlingen) skal gjøre. Vi har også opplevd at fastleger som ikke har interesse for eller greie på reisemedisin, ber pasientene om å ringe oss først, for å få vite hva pasienten trenger.

Hvem trenger malariamedisin?

I første rekke reisende til Afrika sør for Sahara. Der har hvite turister ikke noe å gjøre uten malariamedisin. I Sør-Afrika er det bare i den nordøstre delen (spesielt Krugerparken) det trengs malariamedisin fra oktober til mai. Utenfor Afrika er det svært få steder det er uforsvarlig å reise uten malariamedisin, som oftest vil det være tilstrekkelig å beskytte seg mot myggstikk (med myggrepellent, dekkende klær og permetrinimpregnert myggnett) og å søke lege snarest om man får symptomer som kan tyde på malaria: feber, frostanfall, hodepine, muskelsmerter, allmenn sykdomsfølelse.

Kan man bli kvitt malaria?

Om man overlever er det i dag ikke noe problem å sanere infeksjonen helt. Men om man er sen med å søke lege kan man dø av sykdommen.

Har ikke malariamedisin forferdelige bivirkninger?

Lariam (meflokin) kan gi angst, depresjon og mareritt. Det finnes eksempler på at Lariam har utløst sinnssykdom. Langt de fleste merker imidlertid ingen ting, og om man tar to eller tre tabletter som prøvedose i god tid før reisen (med en ukes mellomrom), og tåler dem, er det grunn til å tro at man vil tåle dem under reisen. Ved langtidsopphold er Lariam i mange tilfeller det eneste forsvarlige alternativet. Ved korttidsopphold anbefaler vi Malarone (kombinasjon av atovakvon og proguanil), som kan gi mavesmerter, men ellers ikke har stort flere bivirkninger enn placebopiller.

Om dere går inn på de hundrevis av spørsmål og svar som Gunnar Hasle har svart på i lommelegen.no vil dere kanskje finne svar på noe av det dere lurer på, om dere ikke finner det på dette nettstedet.

Det er viktig å oppsøke seriøse aktører når man skal forberede seg til en reise. Dette bildet har ingen ting med dette nettstedet å gjøre, det er et medisinutsalg i landsbyen Haydom, Tanzania. Formodentlig selger denne mannen litt billigere medisiner enn man får på sykehusapoteket til Haydom Lutheran Hospital

Sist oppdatert 19. januar 2015.


Søk i dette nettstedet:


Viktig informasjon og forbehold