Publikumssider       Hvilke vaksiner trenger jeg?       Prisliste       Kart og åpningstider      Fagportal-forside

 

Reiseklinikken er Norges største reisevaksinasjonskontor, og vi er det eneste private senter for tropemedisin i Oslo

Mange har lurt på hvorfor vi har en linerle som logo. Det var naturlig for Gunnar Hasle å ha et dyr som logo, da zoologi er hans store lidenskap (doktorgraden hans er også om et zoologisk emne). Hva var da mer naturlig enn å bruke en kjent og kjær trekkfugl, en kvikk liten nordmann som reiser til Afrika hvert år, og kommer frisk hjem?
I norsk folketro skal det bety lykke å se årets første linerle fra siden, noen sier til og med at det betyr at man kommer ut på en reise samme år!

Totalt antall konsultasjoner ved Reiseklinikken
Reiseklinikken startet i det små i februar 1999. I begynnelsen var det bare lege Gunnar Hasle, med fjernsekretær, nå er det tre kontorassistenter, tre sykepleiere og en lege, i tillegg til dr Hasle. Vi har tatt en betydelig del av markedet i Osloregionen, hvor det må antas å være ca 25 000 reisevaksinasjonskonsultasjoner per år.

I september 2006 kjøpte vi Christianiaklinikkens konkursbo, herunder pasientarkivet, og utvidet dermed vårt virkeområde til sjøfartsmedisin og dykkermedisin.

Vi bruker nesten ikke noen penger på annonsering (bortsett fra støtteannonser i Regnskogsfondets og WWFs publikasjoner), det er "jungeltelegrafen" som hjelper oss: folk anbefaler hverandre å komme til oss. Vi får også mange henvisninger fra helsepersonell i Osloregionen, ofte fra leger og helsesøstre som har gått Reiseklinikkens kurs i Reisemedisin, som vi holdt i mange år.

Vi har altså inntrykk av at såvel helsearbeidere som publikum har tillit til vår faglige kompetanse og service. Vi setter inn ekstra personell i høysesongene, og har derfor maksimum to dagers ventetid, og om det virkelig haster kan som oftest en av oss besørge vaksineringen på overtid.

Medarbeiderne er håndplukket på grunnlag av personlig egnethet, en luksus vi kan tillate oss som privat vaksinasjonskontor.

Hos oss får man vaksiner nesten smertefritt, og vi gir bare de nødvendigste vaksinene.

Det legges vekt på at det skal være en hyggelig opplevelse å få vaksiner hos oss og vi har derfor innredet lokalene med tanke på de forestående spennende opplevelsene, og ikke som et alminnelig legekontor. Velkommen til en omvisning i "Opplevelsessenteret Reiseklinikken"!
www.reiseklinikken.no hadde 32.092 unike besøkende i 2009. Diagrammmet til venstre viser at langt de fleste har enten funnet nettstedet via Google eller har visst om www.reiseklinikken.no på forhånd. Igjen er det altså "jungeltelegrafen" som gjør seg gjeldende.

Ved søk i Google finner man 13.400 treff om man søker på "Reiseklinikken" (oktober 2013).

95 andre nettsteder har linker til www.reiseklinikken.no, i følge Google. Dette sier mye om hvor god anseelse vi har, både i reiselivsbransjen og i helsevesenet.
Natur-, kultur- og miljøvernengasjement


Vår firmabil er en knøttliten elbil.

Sist oppdatert: 20. januar 2015.

Vi oppfordrer våre turister til ansvarlig turisme gjennom vår Cites-monter, hvor vi stiller ut eksempler på produkter fra truede dyre- og plantearter, som man ikke må kjøpe. Vi har startet et naturvernfond for innsamling av penger til WWF og Regnskogfondet.

Vi støtter også UNESCOs arbeid mot utførsel av kulturgjenstander, gjennom å dele ut deres brosjyre. Se også vår utstilling av afrikanske masker.

 


Søk i dette nettstedet:


Viktig informasjon og forbehold